Platform Başkanı

Milli Seferberlik Hareketi Platformu

Fatih KAYA